2008     -         Cilt/Volume  28 ,                  Sayı/Number    1 ,              ISSN 1300-3615İçindekiler
Contents

Düz Flaplı NACA0012 Kanat Profilinin Aerodinamik Performansının İncelenmesi
Investigation of Aerodynamics Performance of NACA0012 Aerofoil with Plain
M. Serdar GENÇ, Gülşah ÖZIŞIK ve Nafiz KAHRAMAN

Simulation of Bed-to-Wall Heat Transfer in Circulating Fluidized Beds
Sirkülasyonlu Akışkan Yataklarda Yataktan Duvara Isı Geçişinin Simulasyonu
Afşin GÜNGÖR

İnsan Vücudunun Modellenmesinde Kişisel Değişikliklerin Termo-Regülasyon Üzerindeki Etkileri
The Effects of Individual Differences on Thermo-regulation in Human Body Simulations
Nevin ÇELİK ve Yılmaz BAYAZIT

Kontrol Hacmi Yaklaşımıyla Salınımlı Akışta Isı Geçişinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
The Experimental and Theoretical Investigation of Heat Transfer in Oscillating Flow by Control Volume Approach
Ünal AKDAĞ, A. Feridun ÖZGÜÇ ve Mustafa ÖZDEMİR

Numerical Assessment of Thermohydraulic Performance of a Deep Freeze Evaporator
Bir Derin Dondurucu Buharlaştırıcısının Isıl Hidrolik Performansının Sayısal Değerlendirilmesi
Tuğba SARIÇAY and L. Berrin ERBAY

İki Boyutlu Dış Yüzeylerde Isıl Aşınma Sayısal Analizi
Numerical Analysis of Ablation Process on a Two Dimensional External Surface
Fatma Serap AYKAN ve Zafer DURSUNKAYA

Yazım Kılavuzu

Başvuru