2009     -         Cilt/Volume  29 ,                  Sayı/Number    1 ,              ISSN 1300-3615 İçindekiler / Contents

Bir Köşe Akışı Etrafındaki Zorlanmış Taşınımla Isı Transferine Isıl Işınımın Etkisi
The Effect of Radiation on Forced Convection Flow Around a Wedge
Ahmet KAYA ve Orhan AYDIN

Analysis of Heat And Fluid Flow in Concentric Annular Square Ducts 
Eşmerkezli Halka Kesitli Kare Kanallarda Isı ve Akışkan Akışının Analizi
Haydar KÜÇÜK, Mete AVCI, Orhan AYDIN and Habip ASAN

Solar Tunnel Drying Characteristics and Mathematical Modelling of Tomato 
Domatesin Tünel Tipi Güneşli Kurutucudaki Kurutma Karakteristikleri ve Matematiksel Modellemesi
Gökhan GÜRLEK, Necdet ÖZBALTA ve Ali GÜNGÖR

Otomobil Kabinlerinin Isıtılmasında Farklı Hava Yönlendiricileri Kullanımının Isıl Konfora Etkisi 
The Effects of Using Different Ventilation Modes During Heaiıng Periods of an Automobile
Muhsin KILIÇ ve Ş. Melih AKYOL

Performance of Solar Energy Driven Floor Heating System 
Güneş Enerjisi ile Döşemeden Isıtma Sisteminin Performans Analizi
Cüneyt KURTAY, İbrahim ATILGAN and Ö. Ercan ATAER

Dizel Motorlu Kojenerasyon Sistemlerinin Emisyon Özelliklerinin İncelenmesi 
Emission Characteristics Analysis of Diesel Engine Powered Cogeneration
Ayşegül ABUŞOĞLU ve Mehmet KANOĞLU

Natural Convection Heat Transfer from a Thin Horizontal Isothermal Plate in Air-Filled Rectangular Enclosures 
Hava Dolu Kapalı Kutular İçindeki Bir İnce Yatay İzotermal Plakadan Doğal Taşınım İle Isı Geçişi
Zekeriya ALTAÇ and Seda KONRAT

Forced Convection Heat Transfer in Eccentric Curved Annular Square Ducts 
Kaçık Merkezli Halka Kesitli Eğrisel Kare Kanallarda Zorlanmış Taşınımla Isı Transferi
Haydar KÜÇÜK and Habip ASAN

Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Partially Open Cavities Heated at One Wall 
Bir Duvarı Isıtılmış Kısmi Açık Hacimlerden Doğal Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal Analizi
Ayla DOGAN, S. BAYSAL and Senol BASKAYA

Unsteady Turbulent Vortex Structure Downstream of a Three Dımensional Cylinder 
Üç Boyutlu Silindir Arkasındaki Zamanla Değişen Türbülanslı Girdap Yapısı
Selin ARADAG

A Correlation for Optimum Fin Spacing of Vertically-Based Rectangular Fin Arrays Subjected to Natural Convection Heat Transfer 
Düşey Yüzeyler Üzerindeki, Düşey Kanatçıklar Arasındaki Optimum Aralığı Hesaplamak İçin Yeni Bir Eş-İlişki
Burak YAZICIOĞLU and Hafit YÜNCÜ

Modeling of Two-Phase Flow Instabilities in Convective In-Tube Boiling Horizontal Systems 
Yatay Boru Içerısınde Konveksıyonla Kaynamalı Sıstemlerde Ikı-Fazlı Akım Karasızlıklarının Modellenmesı
Sadik KAKAÇ, Muller R. VENKATARAMAN, Anchasa PRAMUANJAROENKİJ and Isak KOTCIOGLU


Başvuru         Yazım Kılavuzu