2009     -         Cilt/Volume  29 ,                  Sayı/Number    2 ,              ISSN 1300-3615 İçindekiler / Contents

Seawater Desalination in a Direct Contact Heat Exchanger: Global and Local Model Results 
Deniz Suyunun Bir Direk Temas Isı Değiştiricisinde Arıtılması: Global ve Lokal Model Sonuçları
Murat TEKELİOĞLU


Modeling of Freeze Drying Behaviors of Strawberries by Using Artificial Neural Network
Çileklerın Dondurarak Kurutma Davranışlarının Yapay Sınır Ağları Kullanılarak Modellenmesı
Tayfun MENLİK, Volkan KIRMACI and Hüseyin USTA 
     

Kritik Nokta Üstü Çevrimli CO2 Soğutma Sistemlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı: Yeni Bir Korelâsyon 
The Optimum Gas Cooler Pressure for Transcritical CO2 Refrigeration Cycle: A New Correlation
Arif Emre ÖZGÜR, Hilmi Cenk BAYRAKÇI ve Ali Ekrem AKDAĞ


Hidrojenle Zenginleştirilmiş Metan Yakıtının Alev Hızları ve Emisyon Değerlerinin Kimyasal Kinetik Analizi
Flame Speed of Hydrogen Enriched Methane Fuel and Chemical Kinetic Analysis of Emissions
Onur TUNÇER


Influence of Upper Layer Properties on the Ground Temperature Distribution 
Üst Katman Özelliklerinin Toprak Sıcaklığına Etkisi
Tuncay YILMAZ, Arif ÖZBEK, Alper YILMAZ ve Orhan BÜYÜKALACA


Yatay Yüzeye Gelen Anlık Global Güneş Işınımın Tahmini İçin Basit Bir Hesaplama Metodu3
A Simple Calculation Method for Estimation of Instantaneous Global Solar Radiation on Horizontal Surface
Kadir BAKIRCI


Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Laminer Akışta Hidrodinamik ve Isıl Olarak Gelişmekte Olan Isı Transferi Probleminin Sayısal Olarak İncelenmesi 
Numerical Investigation of Heat Transfer Problem in Hydrodynamically and Thermally Developing Laminar Flow in Trapezoidal Cross-Section Duct
Oğuz TURGUT, Nevzat ONUR, Kamil ARSLAN, Feyza GÜNBEY


The Effects of Laser Energy Deposition on Supersonic Cavity Flow
Lazer Enerjisinin Sesüstü Kavitelerdeki Akış Üzerine Etkileri
Selin ARADAG, Hong YAN, Doyle KNIGHT


Ice Formation Around a Horizontal Tube in a Rectangular Vessel 
Dikdörtgen Bir Tank İçerisinde Yatay Bir Boru Etrafındaki Buz Oluşumu
Ahmet FERTELLİ, Orhan BÜYÜKALACA and Alper YILMAZ


Estimation of Net Electricity Consumption of Turkey
Türkiye’nin Net Elektrik Tüketiminin Tahmini
Mehmet BİLGİLİ


Estimation of Solar Radiation from Angstroms Coefficients by Using Geographical and Meteorological Data in Bishkek, Kyrgyzstan
Bişkek, Kırgızistan’da Coğrafik ve Meteorolojik Veriyi Kullanarak Angstrom Katsayılarından Güneş Işımasının Hesaplanması
İnci TÜRK TOĞRUL


Farklı Soğutucular Kullanarak CPU’ nun Isı Boruları ile Soğutulması 
Cooling of a CPU with Heat Pipes Using Different Refrigeration Fluids
İsak KOTCİOĞLU, Sinan ÇALIŞKAN  ve Eyüphan MANAY


Başvuru
        Yazım Kılavuzu