İçindekiler / Contents

Analysis of Thermal Performance of Annular Fins with Variable Thermal Conductivity by Homotopy Analysis Method                 
Isıl İletkenliği Sıcaklıkla Değişen Dairesel Kanatların Performansının Homotopi Analiz Yöntemi İle İncelenmesi
Cihat ARSLANTÜRK


Optimization of Straight Fins with a Step Change in Thickness and Variable Thermal Conductivity by Homotopy Perturbation Method                 
Isıl İletkenliği Sıcaklıkla Değişen Kademeli Kanatların Homotopi Pertürbasyon Yöntemi İle Optimizasyonu
Cihat ARSLANTÜRK


Experimental and Computational Investigation of Velocity Field for Intermediate Region of Laminar Pulsatile Pipe Flow                       
Laminar Darbeli Boru Akişinin Ara Bölgesi İçin Hiz Alaninin Deneysel Ve Hesaplamali Olarak İncelenmesi
Fuat YILMAZ, Mehmet Yasar GUNDOGDU


Co2 Soğutma Çevrimlerinin Maksimum Performans Analizi                   
Maximum Performance Analysis for Co2 Refrigeration Cycles
Özay AKDEMİR, Ali GÜNGÖR


Analytical Calculation of Wet Cooling Tower Performance with Large Cooling Ranges                   
Yüksek Sicaklik Farklarinda Islak Soğutma Kuleleri Etkinliğinin Analitik Olarak Hesabi
Alper YILMAZ


Combustion in a Ramjet Combustor with Cavity Flame Holder                   
Kavite Alev Tutuculu Bir Ramjet Yakıcısında Yanma
Onur TUNÇER


The Theoretical and Practical Study about Increasing the Capacity of Autoclave Heat Exchanger                    
Otoklav Isı Değiştirgecinin Kapasitesinin Artırılması Üzerine Teorik Ve Pratik Çalışma
Ahmet CAN, Tamer KANTÜRER


Çumra Şeker Fabrikası Enerji Verimliliğinin Ekserji Analiziyle Değerlendirilmesi                  
The Energy Efficiency Utilization of the Cumra Sugar Factory with Exergy Analysis
Burak TÜRKÖZÜ, Dilek Nur ÖZEN, Kemal ALTINIŞIK


Gövde Borulu Isı Değiştiricili R404a Kullanılan Bir Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi                  
Energy and Exergy Analysis of a Refrigeration System with Shell and Tube Heat Exchanger Using R404a
Ahmet KABUL, Önder KIZILKAN, Ali Kemal YAKUT


Nox Formation in Combustion of Natural Gases Used in Turkey Under Different Conditions                  
Türkiye’de Kullanılan Doğal Gazların Farklı Koşullarda Yanmasında Nox Oluşumu
Suat ÖZTÜRK,  Mustafa EYRİBOYUN


Effect of the Flow Conditions and Valve Size on Butterfly Valve Performance                      
Akış Koşulları Ve Vana Çapının Kelebek Vana Performans Katsayılarına Etkisi
Mehmet SANDALCI, Ebru MANÇUHAN, Emre ALPMAN, Kurtul KÜÇÜKADA


Analysis of Heat Pumps with Zeotropic Refrigerant Mixtures by Taguchi Method                     
Zeotropik Gaz Karişimlari Kullanan Isi Pompalarinin Taguchi Metodu İle Analizi
Ömer COMAKLI, Kemal COMAKLI, Nesrin OZDEMİR, Mehmet YILMAZ


Başvuru        Yazım Klavuuzu
2010     -         Cilt/Volume  30 ,                  Sayı/Number   2 ,              ISSN 1300-3615