İçindekiler / Contents
An Experimental and Numerical Study of Laminar Natural Convection in a Differentially-Heated Cubical Enclosure 
Farklı Sıcaklıkta Kübik Kapalı Hacim İçinde Laminer Doğal Taşınımın Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
N. Alpay KÜREKCİ and Oktay ÖZCAN

Effects of MHD and Thermal Radiation on Forced Convection Flow about a Permeable Horizontal Plate Embedded in a Porous Medium 
Gözenekli Bir Ortamda Tutulan Geçirgen Bir Yatay Plaka Üzerinden Zorlanmış Taşınımla Olan Akışa MHD ve Isıl Işınımın Etkisi
Ahmet KAYA and Orhan AYDIN


Heat Transfer Enhancement during Downward Laminar Flow Condensation of R134a in Vertical Smooth and Microfin Tubes 
İç Yüzeyi Pürüzsüz ve Mikro Kanatlı Düşey Borularda R134a’nın Laminer Akışındaki Yoğuşması Sırasında Meydana Gelen
Isı Transferi İyileşmesinin Araştırılması
Ahmet Selim DALKILIÇ, İsmail TEKE and Somchai WONGWISES


Energy Saving by Using an Axial Flow Deep Well Pump: An Application in the Net Frames in Lake Karacaören -2 
Eksenel Akışlı Bir Dalgıç Pompa Kullanarak Enerji Tasarrufu: Karacaören-2 Gölündeki Ağ Kafeslerinde Bir Uygulama
Mustafa GÖLCÜ and Mehmet Fevzi KÖSEOĞLU


Heat Transfer Enhancement Using Piezoelectric Fan in Electronic Cooling - Experimental and Numerical Observations 
Elektronik Cihaz Soğutmada Piezoelektrik Fan Kullanımının Isı Transferinin İyileştirilmesi – Deneysel ve Sayısal Gözlemler
M. K. ABDULLAH, B. H. MURNI, M. Z. ABDULLAH, M. A. MUJEEBU, F. HUSSIN, H. YUSOFF, N.C. ISMAIL, K. A. AHMAD and Z. MOHD RIPIN

An Experimental Investigation of the Effect of Periphery Height and Ground Temperature Changes on the Solar Chimney System 
Dış Kenar Yüksekliği ve Zemin Sıcaklık Değişiminin Güneş Bacası Sistemi Üzerinde Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Abdulcelil BUĞUTEKİN


The Classical Adiabatic Constancy of PV for an Ideal Gas, Can Be Shown to be a Quantum Mechanical Occurrence, Which Yields the Particular Value of the Constant, in Question 
Klasik PV Adiabatik Sabitliği, İdeal Gaz İçin, Kuvantum Mekaniksel Bir Olgu Olup, Bu Yolla Söz Konusu Sabit, Somut Olarak Belirlenebilmektedir
Tolga YARMAN, Alexander L. KHOLMETSKII and Önder KORFALI


Theoretical Analysis on the Prediction of Performance Coefficient of Two-Stage Cascade Refrigeration System Using Various Alternative Refrigerants
Çeşitli Alternatif Soğutkanlar Kullanılarak İki Kademeli Kaskad Soğutma Sisteminin Performans Katsayısının Tahmini Hakkında Teorik Çalışma
Ahmet Selim DALKILIÇ


Effects of Joule Heating on MHD Natural Convection in Non-Isothermally Heated Enclosure 
Değişken Sıcaklık Etkisinde Bulunan Bir Oyukta MHD Doğal Taşınımına Joule Isıtmasının Etkisi
Hakan F. ÖZTOP and Khaled AL-SALEM


Formation of Co-Axial Jets and Their Downstream Development 
Eş-Eksenli Jetlerin Oluşumu ve Akımlarının Gelişimi
Nevin ÇELİK, Daniel W. BETTENHAUSEN and Ryan D. LOVIK


Transient Effects of Different Heating Modes on Temperature and Humidity Inside the Automobile Cabin during Heating Period 
Isıtma Sürecinde Farklı Isıtma Modlarının Otomobil Kabini İçerisindeki Sıcaklık ve Bağıl Neme Olan Anlık Etkileri
M. Özgün KORUKÇU and Muhsin KILIÇ


Triga Mark-II Nükleer Araştırma Reaktörü Soğutma Sisteminin Isıl Modelinin Oluşturulması 
Constituting the Thermal Model of Triga Mark II Nuclear Research Reactor Cooling System
Orhan Erdal AKAY

An Experimental Analysis of Air Source Heat Pump Water Heater 
Hava Kaynaklı Isı Pompası Su Isıtıcısının Deneysel Analizi
M. Mete ÖZTÜRK ve L. Berrin ERBAY

Başvuru        Yazım Klavuuzu
2012     -         Cilt/Volume  32 ,                  Sayı/Number   1 ,              ISSN 1300-3615