İçindekiler / Contents

Blast Wave Simulations Using Euler Equations and Adaptive Grids
    Patlama Sonrası Oluşan Şok Dalgalarının Euler Denklemleri ve İntibak Eden Çözüm Ağları Kullanılarak Simülasyonu
Emre ALPMAN


Estimation of Exhaust Gas Temperature Using Artificial Neural Network in Turbofan Engines
    Turbofan Motorlarda Egzoz Gaz Sıcaklığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi
Mustafa ILBAS and Mahmut TURKMEN


Performance Evaluation of Different Air-Side Economizer Control Methods for Energy Efficient Building
    Enerji Verimli Binalarda Farklı Ekonomizer Kontrol Yöntemlerinin Performans Değerlendirilmesi
Mehmet Azmi AKTACİR


Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer from Annular Fins on a Horizontal Cylinder
    Yatay Bir Silindir Üzerinde Bulunan Dairesel Kanatçıklardan Doğal Konveksiyonla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Ayla.DOGAN, Sinan.AKKUS and Şenol BASKAYA


Thermodynamic Analysis of an Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant
    Bir Gazlaştırıcılı Kombine Çevrim Santralinin Termodinamik Analizi
M. Zeki YILMAZOĞLU and Ali DURMAZ


Tek Silindirli Benzinli Bir Motorda Kismi Yüklerde Bütanol İlavesinin Performansa ve Emisyonlara Etkisi
    Effect of Adding Butanol on the Performance and Emissions of a Single-Cylinder Gasoline Engine for Partial Loads
Salih ÖZER, Mehmet AKÇAY, Mustafa GÖLCÜ and Hilmi YAZICI


Thermal Efficiency Estimation of The Panel Type Radiators with Cfd Analysis
    Panel Tip Radyatörlerin Cfd Analizi ile Termal Verim Hesabı
Emir AYDAR and İsmail EKMEKÇİ


Experimental Study of Temperature Field in a Solar Chimney Plant in Adıyaman
    Adıyaman’da Bir Güneş Baca Tesisinde Sıcaklık Alanın Deneysel Olarak İncelenmesi
Abdulcelil BUĞUTEKİN


Deneysel Bir Kurutma Sistemi Tasarimi ve Çalişma Parametrelerinin İncelenmesi
    Design of an Experimental Drying System and Investigation of Operating Parameters
Erkan DİKMEN, Arzu Şencan ŞAHİN and Ali Kemal YAKUT


Study on the Effect of Number of Film Cooling Rows on the Thermal Performance of Gas Turbine Blade
    Gaz Türbini Kanatçığının Termal Performansına Film Soğutma Kademe Sayısının Etkisinin İncelenmesi
S. F. SHAKER*, M.Z. ABDULLAH, M. A. MUJEEBU, K.A. AHMAD and M.K. ABDULLAH


An Implicit Spectral Method for the Numerical Solution of Unsteady Flows with an Application to Rotating Disk Flow and Heat Transfer
    Zamana Baglı Akışkanların Sayısal Çözümlemeleri  İçin Bir Kapalı Spektral Yöntem ve Dönen Disk Akışı Isı Transferi Problemine Uygulaması
Mustafa TURKYILMAZOĞLU 


Effects of Air Blowing on Turbulent Flow over a Circular Cylinder
    Hava Üflemenin Dairesel Silindir Üzerindeki Türbülanslı Akışa Etkileri
Buryan APACOGLU, Akin PAKSOY and Selin ARADAG


Numerical Investigation of Heat Transfer and Flow in a Twisted-Shaped Square Duct
    Bükülü Kare Kesitli Kanal İçinde Isı Geçişinin ve Akışın Sayısal Analizi
Nihal UĞURLUBİLEK

 
Exergetic, Exergoeconomic and Sustainability Assessments of Piston-Prop Aircraft Engines
    Piston-Prop Uçak Motorlarının Ekserjetik, Ekserjoekonomik ve Sürdürülebilir Değerlendirilmesi
Onder ALTUNTAS, T. Hikmet KARAKOC and Arif HEPBASLI


Investigation of Thermal Performance of Finned Tube Evaporator under Dry Conditions
    Kanatlı Borulu Evaporatörün Kuru Şartlar Altında Isıl Performansının İncelenmesi
Dilek Nur ÖZEN and Kemal ALTINIŞIK


Determination of the Heat Transfer Coefficient during Annular Flow Condensation in Smooth Horizontal Tubes
    Halka Akış Şartlarında Pürüzsüz Yatay Boruda Yoğuşmada Taşınım Katsayısının Belirlenmesi
Özden AĞRA and İsmail TEKE

Başvuru        Yazım Klavuuzu
2012     -         Cilt/Volume  32 ,                  Sayı/Number   2 ,              ISSN 1300-3615