;indekiler / Contents

Effects of Geometry and Number of Hollow on the Performance of Rectangular Fins in Microchannel Heat Sinks
Boşluk Geometrisi ve Sayınının Mikrokanal Isı Kuyularındaki Dikdörtgen Kanatçıkları Üzerindeki Performansı
H. J. TONY TAN, M.Z. ABDULLAH and M. ABDUL MUJEEBU


MHD Slip Flow Between Parallel Plates Heated with a Constant Heat Flux
Sabit Isı Akısına Maruz Paralel Plakalar Arasından MHD Kayma Akışı
Ayşegül ÖZTÜRK


Natural Convection Heat Transfer and Air Flow in Rectangular Enclosures with a Wavy Wall
Sinusoidal Duvarlı Kapalı Dikdörtgen Kutularda Hava Akışı ve Doğal Taşınım ile Isı Geçişi
Mesut TEKKALMAZ
 

An Experimental Study on Performance and Cyclic Variations in a Spark Ignition Engine Fuelled with Hydrogen and Gasoline
Hidrojen ve Benzin ile Çalıştırılan Buji Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Çevrimler Arası Değişim Üzerine Bir Deneysel Çalışma
Habib GÜRBÜZ, Dinçer BURAN and İsmail Hakkı AKÇAY


FSI Study of the Effect of Air Inlet/Outlet Arrangements on the Reliability and Cooling Performances of Flexible Printed Circuit Board Electronics
Hava Giriş/Çıkış Konumlarının Esnek Devre Kartlarının Güvenilirliği ve Soğutma Performansına Etkisinin İncelenmesi İçin AKE Çalışması
W.C. LEONG, M.Z. ABDULLAH, C.Y. KHOR and H.J. TONY TAN


Experiment and Simulation to Develop Clean Porous Medium Surface Combustor using LPG
LPG Kullanan Temiz Gözenekli Ortam Yüzey Yakıcısı Deneyi ve Simülasyonu
Musthafa ABDUL MUJEEBU, Mohammad Zulkifly ABDULLAH and Mohammed ZUBER


CFD Simulation of Longitudinal Ventilation Systems in a Scaled Short Tunnel
Ölçeklendirilmiş Bir Tünelde Eksenel Havalandırma Sisteminin CFD Simülasyonu
Salih KARAASLAN, Ender HEPKAYA and Nuri YÜCEL


Designing, Manufacturing and Performance Experiments of Corrugated-Duct and Air Heating-Purpose Solar Energy Collectors
Dalgalı Kanallı ve Hava Isıtma Amaçlı Güneş Enerjisi Kollektörlerinin Tasarımı İmalatı ve Performans Deneyleri
Hikmet DOĞAN


Güneş Radyasyonu Dikkate Alınarak Sıcak İklim Bölgelerindeki Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi
Determination of Optimum Insulation Thickness for Buildings in Hot Climate Regions by Considerıng Solar Radiation
Ali BOLATTÜRK and Cüneyt DAĞIDIR


FSI Analysis of Wire Sweep in Encapsulation Process of Plastic Ball Grid Array Packaging
Plastik Topların Kaplanması İşlemi Sırasındaki Tel Kaymasının AKE Analizi
D. RAMDAN, C.Y. KHOR, M. ABDUL MUJEEBU, M. Z. ABDULLAH, W. K. LOH and C. K. OOI


Numerical Heat Transfer and Turbulent Flow in a Circular Tube Fitted with Curvilinear Converging Rings
Eğrisel Yakınsayan Halkalar Yerleştirilmiş Bir Boru İçinde Sayısal Isı Geçişi ve Türbülanslı Akış
Nihal UGURLUBILEK


Rollbond Buharlaştırıcılı Doğrudan Genleşmeli Bir Isı Pompası Su Isıtıcısının Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
Experimental Investigation of the Performance of a Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Water Heaterwith Rollbond Evaporator
Emine MUTLU CERİT and L.Berrin ERBAY


Modelling of an Automotive Air Conditioning System using ANFIS
Otomotiv İklimlendirme Sisteminin ANFIS Yaklaşımı Kullanılarak Modellenmesi
Murat HOSOZ, Alpaslan ALKAN and H. Metin ERTUNC


Natural Convection Heat Transfer of Nanofluids in a Partially Divided Enclosure
Nanoakışkan İçeren Kısmi Bölmeli Bir Kapalı Ortamda Doğal Konveksiyonla Isı Transferi
Semiha ÖZTUNA and Kamil KAHVECİ


Gözenekli Ortamla Dolu Yatay Bir Kanalda Birleşik Taşınımın Sayısal Analizi
Numerical Study of Mixed Convection in a Horizontal Channel Filled with  a Fluid-Saturated Porous Medium
Filiz ÖZGEN, Yasin VAROL and Hakan Fehmi ÖZTOP

 
An Applicatıon of Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Flows with Strong Discontinuities
Güçlü Süreksizlikler İçeren Akışlar için Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Metodu Uygulaması
Emre ALPMANBaşvuru        Yazım Klavuuzu
2013     -         Cilt/Volume  33 ,                  Sayı/Number   1 ,              ISSN 1300-3615