2015     -         Cilt/Volume  35 ,                  Sayı/Number    2 ,              ISSN 1300-3615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Artificial Neural Network Based Prediction of Time-Dependent Behavior for Lid-Driven Cavity Flows                                              

Kapak Güdümlü Kavite Akışlarında Zamana Bağlı Davranışın Yapay Sinir Ağları Tabanlı Tahmini

Akin PAKSOY and Selin ARADAG

 

Performance, Emission and Combustion Characteristics of Bioethanol-Biodiesel-Diesel Fuel Blends Used in a Common Rail Diesel Engine

Biyoetanol-Biyodizel-Dizel Yakıtı Karışımlarının Common Rail Bir Dizel Motorda Kullanımının Performans,
Emisyon ve Yanma Karakteristikleri

Hasan AYDOGAN

 

Nonlinear Heat Transfer in Rectangular Fins and Exact Solutions with Temperature Dependent Properties                                      

Dikdörtgensel Finlerde Doğrusal Olmayan Isı Transferi ve Sıcaklığa Bağlı Fiziksel Büyüklükler için Analitik Çözümler

M. TURKYİLMAZOGLU

 

Development of a Thermal Mathematical Model for the Simulation of Transient Behavior of a Spaceborne Equipment in Vacuum Environment    

Uzay Ortamında Kullanılan Bir Elektronik Ekipmanın Vakum Ortamında Zamana Bağlı Davranışının Benzetimi için Isıl Matematiksel Model Geliştirilmesi

Cem ÖMÜR and Ahmet Bilge UYGUR

 

Çimento Endüstrisinde Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Belediye Çamuru ve Fındık Kabuğu Karışımlarının Kuruma Kinetiği     

Drying Kinetics of Sewage Sludge and Hazelnut Shell Mixtures Used as an Alternative Fuel in Cement Industry

Hüseyin PEHLIVAN, Asude ATEŞ ve Nezaket PARLAK

 

Sizing of a Turboprop Unmanned Air Vehicle and Its Propulsion System                                                                                             

Bir Turboprop İnsansız Hava Aracının ve İtki Sisteminin Boyutlandırılması

Ali DİNÇ

 

Nanokalsit ve Kabaran Alev Geciktirici İlaveli Rijit Poliüretan Köpüklerin Isıl İletkenlik, Isıl Bozunma ve Yanma Direncinin Deneysel İncelenmesi

Experimental Investigations of Thermal Conductivity, Thermal Degradation and Fire Resistance of Rigid
Polyurethane Foams Filled with Nanocalcite and Intumescent Flame Retardant

Bilal AYDOĞAN ve Nazım USTA

 

Devised Application of Labview for an Automatic Test System Based on Generation, Control and Processing of Pulsatile Pipe Flows       

Darbeli Boru Akışlarının Üretimi, Kontrolü ve İşlenmesine Dayalı Otomatik Bir Test Sistemi İçin Labview
Programında Geliştirilen Bir Uygulama

Emrah ÖZAHİ and Melda Özdinç ÇARPINLIOĞLU

 

Second Law Analysis of Different Refrigerants in a Two Stage Vapor Compression Cycle                                                                  

İki Kademeli Buhar Sıkıştırmalı Çevrimlerde Farklı Soğutucu Akışkanların İkinci Kanun Analizi

Sertaç Samed SEYİTOĞLU and Ali KILIÇARSLAN

 

Numerical Analysis of Combined Natural Convection and Radiation in a Square Enclosure Partially Heated Vertical Wall             

Kısmi Olarak Dikey Duvarından Isıtılmış Kapalı Kare Geometride Birleşik Doğal Taşınım ve Işınımın Sayısal İncelenmesi

Mesut TEKKALMAZ

 

Kısmi Yük Şartlarında Hidrojence Zenginleştirilmiş Diesel Yanmasının Motor Performansı ve Emisyonlar Üzerindeki Etkisi

Effect of Hydrogen Enriched Diesel Combustion on Emissions and Engine Performance at Partial Load Conditions

Tarkan SANDALCI ve Yasin KARAGÖZ

 

Effect of Spoilers to Pressure Distribution on Building Roof Surfaces                                                                                                   

Bina Çatı Yüzeyleri Üzerindeki Basınç Dağılımına Spoilerlerin Etkisi

Yücel ÖZMEN and Ertan BAYDAR

 

Optimum Spacing Between Horizontal Metal Hydride (MH) Hydrogen Storage Tanks Integrated with Fuel Cell Power System in Natural Convection                                                                                                                                                                                                                 

Doğal Taşınım Ortamında Yakıt Pili Güç Sistemi ile Entegre Yatay Metal Hidrid (MH) Tanklar Arasındaki
 Optimum Aralık

İsmail HİLALİ

 

Kombiler İçin Yarı Küresel Gözenekli Metal Matris Yakıcının Geliştirilmesi                                                                                        

Development of Semi-Spherical Porous Metal Matrix Burner for Combies

Muhammed Arslan OMAR, Kemal ALTINIŞIK ve İbrahim Aslan REŞİTOĞLU

 

Effect of the Air Flow Rate of Blower on the Performance of Solar Still                                                                                              

Güneş Damıtıcının Performansına Üfleyici Hava Debisinin Etkisi

Emin EL, Zeki ARGUNHAN,  Gülşah ÇAKMAK, Halit Lütfü YÜCEL and Cengiz YILDIZ

 

Investigation on the Relation Between Exergy Loss and NTU                                                                                                                

Ekserji Kaybı ve NTU Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

O. KINCAY, M. S. CELLEK, O. ACIKGOZ, A.S. DALKILIC, S. WONGWISES

 

Yazım Kılavuzu                  Başvuru