TIBTD ATATÜRK'ün GENÇLÍGE HiTABESi Ey Türk Gençligi! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kiymetli hazinendir. Istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlarin olacaktir. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düsersen, vazifeye atilmak için, içinde bulunacagin vaziyetin imkan ve seraitini düsünmeyeceksin! Bu imkan ve serait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Istiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düsmanlar, bütün dünyada emsali gorülmemis bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin bütün kaleleri zaptedilmis, bütün tersanelerine girilmis, bütün ordulari dagitilmis ve memleketin her kösesi bilfiil isgal edilmis olabilir. Bütün bu seraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri sahsi menfaatlerini, mustevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bitap düsmüs olabilir. Ey Türk istikbalinin evladi! Iste, bu ahval ve serait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktir! Muhtaç oldugun kudret, damarlarindaki asil kanda mevcuttur. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
 
 

 

ULUSAL ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ KONGRELERİ

- ULIBTK'13
- Eski Kongreler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

GÜNCEL BİLGİLER

Derneğimizin yıllık üyelik aidatı 25 TL dir.

Hesap Numaraları:

İş Bankası Maltepe Şubesi Hesap No: 42120867567
IBAN: TR08 0006 4000 0014 2120 8675 67

İş Bankası ODTÜ Şubesi Hesap No: 4229-001246


TIBTD HABERLER-

-

İletişim
Tüzük
Yönetim Bilgi
Tarihçe
Üye listesi
Başvuru Formu
Ödüller
Yayınlar

 

Derneğimiz Türkiye'de ısı bilimi ve tekniğini geliştirmek amacıyla 1976 yılında kurulmuştur. Ülkemizde ısı bilimi konusunda araştırmaları teşvik etmek ve yayılmasına çalışmak, üyelerinin mesleki yönden gelişmesi için çaba harcamak, meslek içi eğitim olanaklarını araştırmak, bilimsel toplantılar, konferanslar, kurslar ve seminerler düzenlemek, alet ve kitap sergileri açmak, yayınlar yapmak gibi faaliyetlerde bulunma amacı ve çabası içindedir.

 

ULIBTK'07  Kayseri

 

 

 

ISI Bilimi ve Tekniği Dergisi

Linkler


TIBTD Web© 2006 © Tüm hakları saklıdır. - Özgür Yılmaz - Son Güncelleme: 27.07.2009